Hemoclip

(1 đánh giá của khách hàng)
Contact: 0988 99 8930 – 024 7306 8930 

Đặc trưng:

 

  • Dùng 1 lần
  • Xoay 1 chiều/ 2 chiều
  • Kích thước 8mm – 16mm

1 đánh giá cho Hemoclip

  1. hat-med

    Sản phẩm hữu ích

Thêm đánh giá